Ett barn som far illa - vad gör jag då?

Episode 38 · 18 September 2018 · 35 mins 20 secs

About this Episode

Enligt kapitel 14 paragraf 1 i Socialtjänstlagen bör Socialnämnden erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.
Ändå är det i vädligt låg utsträckning som BVC samarbetar med - eller anmäler till - socialtjänsten. Varför är det så?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Carita Vadberg (enhetschef och BHV-sjuksköterska Hässelby/Vällingby BVC) och Agnes Lundström (socionom med lång erfarenhet av arbete i socialtjänstens barn-och ungdomsvård).

Lyssna också på:
BVCpodden 107: Försummelse: "Det är lika allvarligt som misshandel"
BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga"
BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld”
BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"
BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..."
BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg"