Corona, små barn och oro: "Du väljer inte vad du känner, men vad du gör"

Episode 99 · 29 March 2020 · 34 mins 15 secs

About this Episode

Ilska, sorg, rädsla, skam, avsmak, avsky, glädje, nyfikenhet, förvåning.
Hur kan vi hantera våra känslor i oros-tider? Finns det praktiska råd och tips?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström levererar en känslo-skola tillsammans med Nina Thomsen, barnpsykolog inom barnhälsovården och BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) - i Region Stockholm.

Här kan du läsa känslo-skolan

Röda Korsets stödtelefon under Coronakrisen 0771-900 800
Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma.

Läs mer:

Lyssna också på