Björn Tingberg

Special guest

Björn Tingberg är barnsjuksköterska, psykoterapeut och utbildare.
Han är tillsammans med Kjerstin Almqvist och Anna Norlén författare till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa.

Björn Tingberg has been a guest on 2 episodes.