Björn Tingberg

Special guest

Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med inriktning mot barn och unga. Björn har arbetat mycket med att utbilda och undervisa i ämnet "barn som far illa" och är nu studierektor på Ericastiftelsen parallellt med arbete som psykoterapeut i egen verksamhet.
Han är tillsammans med Kjerstin Almqvist och Anna Norlén författare till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa.
Björn har senast skrivit "När små barn far illa/Fysiskt våld – Sexuella övergrepp – Försummelse". Boken vänder sig till personal inom barnhälsovården och andra verksamheter såsom barnsjukvården, vårdcentraler, förskolan, öppna förskolan, som möter barn upp till sex år i sin yrkesroll.

Björn Tingberg has been a guest on 3 episodes.