Försummelse: "Det är lika allvarligt som misshandel"

Episode 107 · 17 September 2020 · 46 mins 10 secs

About this Episode

"Barn försummas när deras basbehov inte tillfredställs - obeoende orsak"
Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För alla som jobbar i barnhälsovården är det viktigt att se de försummade barnen.
Hur gör man det? Vad gör man sen?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med forskaren Björn Tingberg. Tillsammanas med kollegan Doris Nilsson har han sammanställt en kunskapsöversikt om försummelse.

Läs mer:
Linköpings universitet: Ny rapport om försummelse från Barnafrid

Lyssna också på:
BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga"
BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld"
BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"
BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då?