Hur lär sig barn språk?

Episode 50 · 27 December 2018 · 26 mins 34 secs

About this Episode

Vad är de vanligaste problemen för små barn som ska lära sig prata?
Hur hjälper man dom?
Flera språk - är det bra eller dåligt?
Hur hänger språk och kommunikation ihop?
Har språkstörning med motoriken att göra?
Går stamning över?
Malin Bergström, barnspsykolog, samtalar med Amelie Grape, logoped.

Lyssna också på: