Psykiskt sjuka föräldrar: Samarbetet som kan hjälpa

Episode 111 · 4 February 2021 · 1 hr 40 secs

About this Episode

Tvärprofessionella samverkansteam. Det är grupper som samarbetar för att hjälpa familjer som är socialt utsatta eller har psykiska problem.
Vilka är med? Hur jobbar grupperna? Vad kan dom göra för nytta? Kan pappor också få hjälp?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar digitalt med vårdutvecklare Lotta Lindfors, som var med och startade grupperna i Stockholm för över 20 år sen.
Dom diskuterar också utifrån tre konkreta fall.

Läs mer:

Lyssna också på: